Fotografia cyfrowa

Fotografia cyfrowa różni się od tradycyjnej tym, że rejestracja obrazu odbywa się na karcie pamięci, nie zaś na materiale światłoczułym. W fotografii cyfrowej aparat przetwarza światło wpadające przez obiektyw, na sygnał elektryczny, co ma swoje miejsce w matrycy znajdującej się w aparacie. Wszystkie obiektywy aparatów cyfrowych są zbudowane na podobnej zasadzie.

28 Oct 2020