Fotografia tradycyjna czy analogowa?

Popularnym błędem jest mylenie fotografii tradycyjnej z fotografią analogową. Ta pierwsza opiera się na wykorzystaniu światłoczułych własności związków srebra, natomiast druga to proces reprodukcji obrazu. Odbywa się on za pomocą analogowych urządzeń elektronicznych, takich jak na przykład fotopowielacz. W taki sposób powstaje sygnał analogowy. W pierwszym przypadku otrzymujemy zaś efekt fotochemiczny.

5 Jan 2021